Hợp tác viện trợ không hoàn lại cho các dự án NGO của Chính phủ Nhật Bản năm Reiwa thứ 2

2021/3/4
 Năm Reiwa thứ hai, 3 tổ chức NGO của Nhật Bản sẽ sử dụng cơ chế hợp tác viện trợ không hoàn lại cho các dự án NGO của Chính phủ Nhật Bản để thực hiện 3 dự án như sau tại các khu vực phụ trách của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.
 Cơ chế viện trợ không hoàn lại cho các dự án NGO của Chính phủ Nhật Bản là nguồn vốn Hỗ trợ chính thức (ODA) do Bộ Ngoại giao Nhật Bản cung cấp cho các dự án viện trợ thực hiện bởi các tổ chức phi chính phủ Nhật Bản (NGO) tiến hành tại các nước đang phát triển.
 Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đang hỗ trợ để các hoạt động được tiến hành một cách chắc chắn và an toàn.
 
 Các đơn vị thực hiện sẽ tiến hành thực hiện dự án với các chính quyền địa phương trên cơ sở nghiên cứu tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm.

1.Dự án phòng chống nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em gái tại dân tộc miền núi của tỉnh Điện Biên

Đơn vị thực hiện: Tổ chức phi lợi nhuận World Vision Japan(Khái quát dự án)

2.Dự án Nâng cao năng lực phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Đơn vị thực hiện: Tổ chức phi lợi nhuận CWS Japan(Khái quát dự án)

3.Dự án nâng cao thu nhập cho thanh niên dân tộc thiểu số tại tỉnh Hà Giang và tỉnh Lai Châu

Đơn vị thực hiện: Tổ chức Plan International Japan(Khái quát dự án)