Tiêu đề: Một số lưu ý khi xin giấy phép lao động

2021/3/8
Nghị định mới của Chính phủ (152/2020/NĐ-CP) quy định về việc cấp giấy phép lao động (cho người lao động nước ngoài) chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2021. Cùng với việc thực hiện Nghị định này, phát sinh một số vấn đề sau:
  • Khi làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động theo điều 17 của Nghị định, người lao động được yêu cầu nộp hồ sơ giống như hồ sơ xin cấp mới giấy phép lao động.
  • Văn bản, giấy tờ chứng minh là chuyên gia có các yêu cầu khắt khe hơn trước đây khiến nhiều trường hợp không đáp ứng được, phải chuyển sang xin giấy phép lao động với vị trí là lao động kỹ thuật.
Hiện tại, cách thức xin cấp phép tùy theo cơ quan tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép lao động cũng chưa có sự thống nhất. Đại sứ quán Nhật Bản đang xác nhận lại với cơ quan quản lý Việt Nam về cách thức thực hiện. Tuy nhiên, việc xin Phiếu lý lịch tư pháp để chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu có thể mất nhiều thời gian nên người lao động cần lưu ý đảm bảo có đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ.
 
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.