Gửi các bạn Thực tập sinh đang học tập và làm việc tại Nhật Bản

2021/3/30
Trên kênh của Bộ Tư pháp Nhật Bản có đăng tải video clip giới thiệu khái quát về chương trình thực tập kỹ năng, cơ cấu tổ chức, những hình thức hỗ trợ và tư vấn tiêu biểu… Các bạn sắp trở thành Thực tập sinh, các bạn Thực tập sinh đang học tập và làm việc tại Nhật Bản hãy xem video clip từ các liên kết (link) dưới đây:
 
【Tiếng Nhật】
https://youtu.be/XuvcuUfcQIY
 
【Tiếng Việt】
https://youtu.be/d3YGyx_w55k