Giới thiệu video về "Trường Đại học Việt Nhật"

2021/4/27
Bạn có biết về Trường Đại học Việt Nhật không? Đây là Trường Đại học được thành lập như là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam. Đại học Quốc gia Hà Nội và nhiều Đại học của Nhật Bản đang hợp tác với trường để đào tạo nguồn nhân lực có thể đóng vai trò tích cực trên toàn cầu. Ngoài sinh viên Việt Nam, sinh viên quốc tế từ nhiều nước trên thế giới trong đó có Châu Á, đang theo học 8 chương trình thạc sĩ và chương trình cử nhân (chuyên ngành Nhật Bản học) tại trường. Ngoài ra còn có các bài giảng độc đáo đến từ các doanh nghiệp có liên kết với nhà trường. Bạn có muốn đến trường Đại học Việt - Nhật để trải nghiệm cơ hội học tập này không?

(Vietnamese)http://vju.vnu.edu.vn/about/lich-su-hinh-thanh-st5.html
(English)http://vju.vnu.edu.vn/about-us/su-kien-quan-trong-ste5.html
(Japanese)http://vju.vnu.edu.vn/VietnamJapanUniversity.html