Trưởng Văn phòng – Ông Yakabe tham dự Hội thảo khởi động dự án tiết kiệm năng lượng thành phố Đà Nẵng

2021/5/7
(Ông Yakabe đứng chính giữa) (Ông Yakabe đứng chính giữa)
 Ngày 28/4, Trưởng Văn phòng Lãnh sự - ông Yakabe đã tham dự Hội thảo khởi động “dự án thúc đẩy tiết kiệm năng lượng cho người dân thành phố Đà Nẵng” thuộc chương trình hợp tác kỹ thuật cấp cơ sở (hình thức đối tác) của JICA.
 
 Trong bối cảnh mức tiêu thụ năng lượng tăng lên cùng với sự phát triển kinh tế, dự án này là sự kết hợp giữa chuyển giao kỹ thuật và hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại thành phố Đà Nẵng.
 Dự án đặt mục tiêu điều tra và nghiên cứu 350 hộ gia đình, tiến hành giám sát 70 hộ và hỗ trợ áp dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng tại 14 hộ. Đối với các tòa nhà thương mại cũng sẽ điều tra và nghiên cứu, giám sát tương tự, đồng thời xây dựng mô hình kiểm nghiệm các biện pháp tiết kiệm năng lượng bằng phương pháp mô phỏng.
 Ngoài ra, các bài giảng về tiết kiệm năng lượng và giáo dục môi trường cũng sẽ được tổ chức tại 2 trường thí điểm (1 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở). Đại diện của các trường thí điểm sẽ được mời sang Yokohama tập huấn. Phía Nhật Bản sẽ hỗ trợ xây dựng tài liệu giảng dạy dựa trên tài liệu giáo dục môi trường của Nhật Bản cũng như các giờ giảng mẫu của giáo viên trường thí điểm.
 
 Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng – Ông Hồ Kỳ Minh tham dự buổi Hội thảo và cho biết, thành phố Đà Nẵng rất coi trọng các dự án tiết kiệm năng lượng. Cảm ơn Nhật Bản đã hợp tác và thông qua dự án này hy vọng việc chuyển giao kỹ thuật liên quan đến tiết kiệm năng lượng cho các công ty địa phương sẽ được xúc tiến, giáo dục môi trường tại các trường tiểu học, trung học sẽ được tăng cường, ý thức của người dân đối với việc tiết kiệm năng lượng sẽ được nâng cao, mối quan hệ hữu nghị với thành phố Yokohama sẽ trở nên thân thiết hơn.
 
Thông tin dự án:
https://www.jica.go.jp/partner/kusanone/partner/ku57pq00000x9tkg-att/vie_28_p.pdf