Đại sứ Yamada Takio hội đàm với Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

2021/5/11
Hình ảnh buổi hội đàm (1) Hình ảnh buổi hội đàm➀
Hình ảnh buổi hội đàm (2) Hình ảnh buổi hội đàm➁
 Ngày 10 tháng 5, Đại sứ Yamada Takio đã gặp và hội đàm với Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Mở đầu, Đại sứ Yamada Takio đã chúc mừng Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tiếp tục giữ trọng trách Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư. Đáp lại, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cảm ơn những lời chúc của Đại sứ Yamada Takio. Ngoài ra, Đại sứ Yamada Takio và Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã trao đổi ý kiến về việc đẩy mạnh hơn nữa đầu tư trực tiếp và ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.