Gỡ bỏ phong tỏa toàn bộ khu vực đường trước Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng

2021/5/27

   Sáng ngày 27, lệnh phong toả toàn bộ khu vực đường trước Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng để phòng chống dịch COVID-19, đã được gỡ bỏ. Trong thời gian phong toả vừa qua, Văn phòng Lãnh sự chỉ hỗ trợ thông qua điện thoại và Email, nhưng từ ngày mai, Quý khách có thể đến làm việc tại Văn phòng Lãnh sự. Văn phòng Lãnh sự thành thật xin lỗi về sự bất tiện vừa qua đến Quý khách.