Đại sứ Yamada hội đàm với Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung

2021/6/4
面談の様子
面談の様子
 Ngày 2 tháng 6 vừa qua, Đại sứ Yamada đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Mở đầu hội đàm, Đại sứ Yamada chúc mừng Bộ trưởng Đào Ngọc Dung được tín nhiệm cao, tiếp tục đảm đương cương vị Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cảm ơn những tình cảm gắn bó và lời chúc tốt đẹp của Đại sứ. Tại cuộc hội đàm, Đại sứ Yamada và Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trao đổi ý kiến về thủ tục làm việc tại Việt Nam của các doanh nhân Nhật Bản, về việc tiếp nhận lao động Việt Nam theo chương trình Thực tập kỹ năng và chương trình Kỹ năng đặc định...