Đại sứ Yamada Takio hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

2021/6/7
Hình ảnh buổi hội đàm (1)
Hình ảnh buổi hội đàm (2)
   Ngày 3 tháng 6, Đại sứ Yamada Takio đã gặp và hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Mở đầu, Đại sứ Yamada Takio đã chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước. Đáp lại, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn những lời chúc của Đại sứ Yamada Takio. Ngoài ra, Đại sứ Yamada Takio và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao đổi ý kiến về việc phát triển mối quan hệ tốt đẹp Nhật – Việt hơn nữa.