Thông báo về Kỳ thi vấn đáp dành cho Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2022 (Monbukagakusho)

2021/6/25
   Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ tiến hành Kỳ thi vấn đáp dành cho Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm 2022 (Monbukagakusho) như dưới đây:

1. Thí sinh dự thi vấn đáp
   Thí sinh xem kết quả thẩm định hồ sơ trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (http://icd.edu.vn/372/ket-qua-tham-dinh-ho-so-va-thong-bao-ky-thi-van-dap-danh-cho-luu-hoc-sinh-duoc-cap-hoc-bong-mext-nam-2022.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Cac-hoc-bong-ngoai-ngan-sach/CMS_Detail/1952). Mọi năm các thí sinh sẽ tham dự vòng thi viết sau khi vượt qua vòng thẩm định hồ sơ, tuy nhiên do tình hình lây nhiễm Covid-19 và việc cần tuân thủ chỉ đạo của các cơ quan chức năng trong việc phòng chống dịch tại Hà Nội, Hồ Chí Minh v.v. nên phương thức tuyển chọn năm nay có sự thay đổi. Các thí sinh đại học và trung cấp chuyên nghiệp sẽ tham dự vòng thi viết sau khi vượt qua vòng thi vấn đáp. Các thí sinh sau đại học chỉ cần tham dự vòng thi vấn đáp
   ※Không tiếp nhận bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến kết quả thẩm định hồ sơ.

2. Lịch thi vấn đáp
   Thời gian thi vấn đáp theo hình thức trực tuyến sẽ tiến hành vào ngày 15 (thứ năm), ngày 16 (thứ sáu), ngày 19 (thứ hai), ngày 20 (thứ ba), ngày 21 (thứ tư) tháng 7 năm 2021. Thời gian thi vấn đáp được sắp xếp theo từng thí sinh, vì vậy các thí sinh cần kiểm tra cụ thể theo đường link trên trang web của Cục hợp tác quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo ở mục 1 nêu trên (http://icd.edu.vn/372/ket-qua-tham-dinh-ho-so-va-thong-bao-ky-thi-van-dap-danh-cho-luu-hoc-sinh-duoc-cap-hoc-bong-mext-nam-2022.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Cac-hoc-bong-ngoai-ngan-sach/CMS_Detail/1952). Cán bộ phụ trách vòng thi của Đại sứ quán Nhật Bản sẽ gửi URL cụ thể đến từng thí sinh vào ngày diễn ra phòng vấn.  
 
3. Chuẩn bị cho việc thi vấn đáp
 
<Lưu học sinh nghiên cứu sinh>
 • Các thí sinh cần đọc kỹ và làm theo hướng dẫn trong đường link (https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100179955.pdf), trang 7 “Mục 4. Hồ sơ xin cấp học bổng: l Lĩnh vực chuyên môn & Kế hoạch nghiên cứu”. Những thí sinh đã nộp hồ sơ nhưng không chuẩn bị đúng như hướng dẫn nói trên cần viết lại “l Lĩnh vực chuyên môn & Kế hoạch nghiên cứu” gửi đến Đại sứ quán Nhật Bản trước ngày 8 tháng 7 năm 2021 (thứ năm) (1 bản chính, 3 bản copy bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật). Thí sinh viết số báo danh vào góc phía trên bên phải của tất cả các bộ hồ sơ.
 • Các thí sinh cần gửi email “l Lĩnh vực chuyên môn & Kế hoạch nghiên cứu” đến các giáo sư hướng dẫn của các trường đại học của Nhật Bản có nguyện vọng vào học, nêu rõ nguyện vọng mong muốn được giáo sư hướng dẫn tiếp nhận nếu đỗ vòng tuyển chọn của học bổng Chính phủ Nhật Bản. Thí sinh lưu ý đọc kĩ công trình nghiên cứu của giáo sư hướng dẫn trước khi liên lạc để thể hiện sự tôn trọng đối với giáo sư hướng dẫn.
 • Các thí sinh chưa nộp giấy chứng nhận về trình độ ngoại ngữ, chứng nhận điểm thi, cần nộp các giấy tờ này đến Đại sứ quán Nhật Bản trước ngày 8 tháng 7 năm 2021 (thứ năm).

<Lưu học sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp>
 • Liên quan đến nội dung tuyển chọn vòng thi vấn đáp “trình bày rõ về động cơ du học, kế hoạch học tập” tại trang 2 trong đường link dưới đây, các thí sinh tham khảo các thông tin ở trang 6, chuẩn bị các nội dung đó ra 1 trang A4, gửi đến Đại sứ quán Nhật Bản trước ngày 8 tháng 7 năm 2021 (thứ năm) (1 bản chính, 2 bản copy bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật). Thí sinh viết số báo danh vào góc phía trên bên phải của tất cả các bộ hồ sơ.
  Đường link LHS đại học (https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100179952.pdf)
  Đường link LHS cao đẳng (https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100179953.pdf)
  Đường link LHS trung cấp chuyên nghiệp (https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100179954.pdf)
 • Các thí sinh chưa nộp giấy chứng nhận về trình độ ngoại ngữ, chứng nhận điểm thi, cần nộp các giấy tờ này đến Đại sứ quán Nhật Bản trước ngày 8 tháng 7 năm 2021 (thứ năm).

4. Thông báo kết quả thi vấn đáp:
   Kết quả thi vấn đáp sẽ được thông báo trên trang web của Đại sứ quán Nhật Bản và trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam vào khoảng cuối tháng 7 năm 2021.