Quỹ Nippon trao tặng sách cho Trường Đại học Việt - Nhật

2021/7/1
.
.
.

   Quỹ Nippon đang triển khai dự án tặng sách tiếng Anh giới thiệu về Nhật Bản mang tên “READ JAPAN PROJECT” cho các thư viện và viện nghiên cứu của các nước trên thế giới với mục đích tăng cường sự hiểu biết về Nhật Bản của những người có ảnh hưởng, các nhà nghiên cứu ở nước ngoài. Lần này, Trường Đại học Việt Nhật được chọn và sách đã được trao tặng cho trường.

   Trường Đại học Việt Nhật được bắt đầu khai giảng năm 2016 với chương trình đào tạo thạc sĩ minh chứng cho tình hữu nghị và gắn bó giữa Nhật Bản và Việt Nam. Tháng 10 năm 2020, chương trình cử nhân ngành Nhật Bản học cũng được khai giảng, nhiều sinh viên Việt Nam và lưu học sinh các nước ở Châu Á và trên thế giới đang theo học chương trình này. Sách được trao tặng lần này sẽ giúp ích cho việc học tập của tất cả sinh viên đang theo học tại trường.