Thông báo về “chiến dịch xóa bỏ những hành vi không chính đáng” trong chương trình thực tập kỹ năng dành cho người nước ngoài.

2021/7/6
Hội hỗ trợ chung sống hòa thuận (cộng sinh) với nguồn nhân lực nước ngoài (gọi tắt là NAGOMi) có hội viên là các Đoàn thể quản lý, được sự ủng hộ của Chính Phủ Nhật Bản đã triển khai “chiến dịch xóa bỏ những hành vi không chính đáng” trong chương trình thực tập kỹ năng dành cho người nước ngoài năm 2021. Chiến dịch này khuyến khích các Đoàn thể quản lý và Cơ quan tiếp nhận tiến hành các giải pháp nhằm tạo ra môi trường thực tập kỹ năng tốt hơn cho các thực tập sinh. Thông tin chi tiết, xin mời tham khảo tờ rơi dưới đây.
Đề nghị các Cơ quan phái cử thực tập sinh kỹ năng Việt Nam khi hợp tác với các đối tác Nhật Bản hãy lưu ý các nội dung dưới đây để tiếp tục tiến hành hoạt động nghiệp vụ của doanh nghiệp mình cho phù hợp.  
 
○ Không thiết đãi quá mức đối tác như là việc chi tiền vé máy bay, tiền khách sạn, thăm quan, Karaoke, Massage… 
○ Không cắt giảm một cách bất hợp lý các khoản phí phái cử, phí ủy thác đào tạo và ký hợp đồng bí mật với đối tác để thỏa thuận các nội dung này. 
○ Không đặt ra quy định thu tiền ký quỹ, phạt vi phạm hợp đồng liên quan tới thực tập sinh nữ mang thai, thực tập sinh bỏ trốn hay về nước vì lý do cá nhân.
○ Không chi khoản tiền lại quả (kick back) cho đối tác.
○ Không làm giả hồ sơ, giấy tờ.