Đại sứ Yamada gặp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên

2021/7/14
Toàn cảnh buổi làm việc
Hai bên chụp ảnh kỷ niệm
 Ngày 14 tháng 7, Đại sứ Yamada đã gặp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên. Mở đầu buổi làm viêc, Đại sứ Yamada gửi lời chúc mừng Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên được bổ nhiệm giữ trọng trách là Bộ trưởng Bộ Công thương. Đáp lại, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã cảm ơn lời chúc tốt đẹp của Đại sứ. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi ý kiến về sự phát triển hơn nữa của hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng dựa trên nền tảng là mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp của hai nước Nhật Bản và Việt Nam.