Giới thiệu tài liệu học tiếng Nhật và ứng dụng “Genba no Nihongo”

2023/4/27
 Cơ quan quản lý thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài cung cấp miễn phí tài liệu học tiếng Nhật và ứng dụng “Genba no Nihongo” để hỗ trợ thực tập sinh kỹ năng học tiếng Nhật.
 Lần này, bên cạnh các tài liệu học tiếng Nhật về bốn nhóm công việc hiện có là “công việc liên quan đến máy móc/kim loại”, “công việc liên quan đến chế biến thực phẩm”, “công việc liên quan đến ngành xây dựng” và “công việc liên quan đến ngành nông nghiệp”, có thêm tài liệu về “công việc liên quan đến ngành dệt may”. Về ứng dụng học tiếng Nhật, bên cạnh ứng dụng về ba nhóm công việc hiện có là " công việc liên quan đến máy móc/kim loại", " công việc liên quan đến chế biến thực phẩm" và " công việc liên quan đến ngành xây dựng", có thêm ứng dụng về “công việc liên quan đến ngành nông nghiệp" đã được phát hành.
 Bạn có thể tải về từ đây (có hỗ trợ tiếng Việt). Các bạn đang học tiếng Nhật hãy dùng thử nhé.