Giới thiệu ứng dụng học tiếng Nhật: “Genba no Nihongo”

2021/7/27
 Cơ quan quản lý thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài cung cấp miễn phí ứng dụng “Genba no Nihongo” để hỗ trợ thực tập sinh kỹ năng học tiếng Nhật.
 Ứng dụng này có hỗ trợ tiếng Việt. Các bạn đang học tiếng Nhật hãy tải ứng dụng và sử dụng nhé.