Giới thiệu tài liệu học tiếng Nhật và ứng dụng “Genba no Nihongo”

2023/4/27
Cập nhật tháng 3 năm 2024

  Cơ quan quản lý thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài cung cấp miễn phí tài liệu học tiếng Nhật và ứng dụng “Genba no Nihongo” để hỗ trợ thực tập sinh kỹ năng học tiếng Nhật.
  Bạn có thể tải về từ đây (có hỗ trợ tiếng Việt). Các bạn đang học tiếng Nhật hãy dùng thử nhé.

◆Các tài liệu học tiếng Nhật gồm có các nhóm công việc sau đây:
 • Công việc liên quan đến máy móc/kim loại
 • Công việc liên quan đến chế biến thực phẩm
 • Công việc liên quan đến ngành xây dựng
 • Công việc liên quan đến ngành nông nghiệp
 • Công việc liên quan đến ngành dệt may
 • Công việc liên quan đến ngành thủy sản ※ Bổ sung tháng 3 năm 2024.
◆Về ứng dụng học tiếng Nhật, có các nhóm công việc sau đây:
 • Công việc liên quan đến máy móc/kim loại
 • Công việc liên quan đến chế biến thực phẩm
 • Công việc liên quan đến ngành xây dựng
 • Công việc liên quan đến ngành nông nghiệp
 • Công việc liên quan đến ngành dệt may ※ Bổ sung tháng 3 năm 2024.
 
Tờ rơi tiếng Nhật
Tờ rơi tiếng Việt