Thông tin về tài liệu ôn thi kỹ năng đặc định

2021/7/28
 Về nguyên tắc, để tới Nhật Bản làm việc với tư cách lao động kỹ năng đặc định, người lao động cần thi đỗ kỳ thi tiếng Nhật và kỳ thi kỹ năng trong lĩnh vực dự định làm việc. Dưới đây là tập hợp các tài liệu để ôn tập, chuẩn bị cho các kỳ thi này, xin mời các bạn tham khảo.