Có thể nhập khẩu vào Việt Nam quýt Unshyu của Nhật Bản !

2021/9/14
うんしゅうみかん
 Sau một thời gian tiến hành đàm phán về các điều kiện kiểm dịch thực vật giữa hai cơ quan chuyên môn của Nhật Bản và Việt Nam, từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, Việt Nam sẽ mở cửa cho phép nhập khẩu trái quýt tươi, giống quýt Unshyu của Nhật Bản vào Việt Nam. Như vậy, từ nay, người dân Việt Nam cũng sẽ có thể thưởng thức quýt Unshyu Nhật Bản ngay tại Việt Nam.
 Dưới đây là thông cáo báo chí của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản về việc Việt Nam đồng ý mở cửa cho nhập khẩu quả quýt Unshyu.