【Gửi các bạn đang có dự định đến Nhật Bản】Hãy quán triệt các biện pháp phòng dịch trước khi sang Nhật

2022/4/15
 Hiện nay, khi tiến hành xét nghiệm người nhập cảnh từ Việt Nam vào Nhật Bản đã xác định nhiều trường hợp bị dương tính đối với Covid-19. Đề nghị các bạn quán triệt các biện pháp phòng dịch trước khi sang Nhật Bản để sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản có cuộc sống sinh hoạt thuận lợi.
 Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã làm tờ rơi tuyên truyền về biện pháp phòng dịch như chúng tôi đăng tải dưới đây. Xin mời các bạn dành thời gian tham khảo các thông tin trên tờ rơi và thực hiện các biện pháp phòng dịch cần thiết.