Tham tán Nobuta tham dự và phát biểu tại Lễ tiễn lưu học sinh Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực (JDS)

2022/8/1
Tham tán Nobuta Tetsuhiro phát biểu
Chụp ảnh kỷ niệm tham gia lễ tiễn lưu học sinh khóa năm 2021
   Ngày 27 tháng 7, Tham tán Nobuta đã tham dự Lễ tiễn lưu học sinh Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực (JDS) được tổ chức tại Hà Nội.
   JDS là dự án nằm trong khuôn khổ viện trợ không hoàn lại do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiện. Dự án cung cấp cơ hội lưu học trình độ cao học tại các trường đại học ở Nhật Bản cho đối tượng là các cán bộ hành chính trẻ tuổi, ưu tú, được kỳ vọng sẽ trở thành đội ngũ lãnh đạo trong tương lai. Sau khi kết thúc khóa học trở về Việt Nam, các cán bộ này sẽ vận dụng những kiến thức đã tích lũy được trong quá trình lưu học vào việc hoạch định, triển khai những kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam và hơn thế nữa là tăng cường và củng cố nền tảng của mối quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước.
   Việt Nam bắt đầu phái cử các cán bộ tham gia chương trình JDS từ năm 2001, đến nay đã có hơn 700 cán bộ theo học chương trình này tại Nhật Bản. Năm nay là năm thứ 22 đoàn lưu học sinh của Việt Nam gồm 20 cán bộ học chương trình thạc sỹ, 5 cán bộ học chương trình tiến sỹ, tổng là 25 cán bộ sẽ lên đường sang Nhật Bản nghiên cứu, học tập.   
   Xin chúc các lưu học sinh khóa 22 lên đường bình an, hy vọng rằng các bạn sẽ trở thành những cầu nối tích cực và vận dụng tối đa kiến thức sẽ học tập được ở Nhật Bản trong tương lai.