Lễ trao đổi văn kiện ngoại giao để Hiệp đinh tương trợ tư pháp về hình sự giữa Nhật Bản và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực

2022/8/3
Đại diện hai bên trao đổi văn kiện
Đại diện hai bên trao đổi văn kiện
    Vào ngày 1 tháng 8 vừa qua, tại Hà Nội, ông Nishigori Naofumi, Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và ông Nguyễn Lương Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam đã trao đổi văn kiện ngoại giao thông báo cho nhau về việc hoàn tất các thủ tục nội bộ cần thiết để Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Nhật Bản và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ký tháng 11 năm 2021 tại Tokyo có hiệu lực.

    Như vậy, Hiệp định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 31 tháng 8 năm 2022 (ngày thứ ba mươi sau ngày các Bên trai đổi văn kiện ngoại giao).

    Hiệp định này quy định các nội dung tương trợ tư pháp giữa Nhật Bản và Việt Nam như điều tra, tố tụng và các thủ tục hình sự khác. Phía Nhật Bản hy vọng rằng việc ký kết Hiệp định này sẽ góp phần thực hiện đa dạng hóa các nội dung tương trợ, thúc đẩy việc kết nối trực tiếp giữa các cơ quan trung ương liên quan của hai nước trong lĩnh vực tương trợ tư pháp, qua đó nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động tương trợ tư pháp cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực phòng chống tội phạm phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Đường link đến trang web của Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông cáo báo chí về nội dung này
 
Chụp ảnh kỷ niệm sau lễ trao đổi văn kiện