Bí thư Thành ủy Tp Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Chủ tich Ủy ban Nhân dân Tp Hà Nội Trần Sỹ Thanh thị sát dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá

2022/9/13
Các lãnh đạo lắng nghe trình bày
Quang cảnh thị sát tại khu vực thi công số 2
    Ngày 29 tháng 8, Ngài Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Tp Hà Nội và Ngài Trần Sỹ Thanh, Chủ tich Ủy ban Nhân dânTp Hà Nội, đã đến thị sát dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá tại Tp Hà Nội. Ông Watanabe, Phó Đại sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội, đã tháp tùng lãnh đạo thành phố.
    Phó Đại sứ Watanabe và Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã xác nhận về tình hình hiện tại của công trình, đồng thời xác nhận hai phía Nhật Bản và Việt Nam sẽ cùng tiếp tục thúc đẩy dự án.
 
Quang cảnh thị sát tại khu vực thi công số 1 (Công trình xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Xá)