Tổ chức Buổi hướng dẫn trực tuyến đăng kí dự tuyển Học bổng Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho)

2023/4/11
    Chúng tôi tổ chức buổi hướng dẫn trực tuyến về Học bổng Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho) do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tuyển chọn và tiến cử hàng năm. Những người mong muốn và quan tâm đến du học Nhật Bản hãy tham dự để biết thêm thông tin cần thiết.
 
    ※Tất cả mọi cá nhân đủ điều kiện đều có thể đăng kí dự tuyển Học bổng Chính phủ Nhật Bản dù không tham dự buổi hướng dẫn này. Thông báo tuyển sinh Học bổng Chính phủ Nhật Bản năm 2024 sẽ được đăng tải sau.
 
(1) Thời gian: 
    Ngày 17 tháng 4 (thứ hai) 
      ◆ Lần 1  11:00 ~ 11:45 
  ◆ Lần 2 15:30 ~ 16:15 
      ※Nội dung tương tự nhau. Số lượng có thể dự là 150 người/lần.
 
(2) Hình thức: 
  Trực tuyến (Sử dụng Microsoft Teams)
 
(3) Nội dung: 
    Hướng dẫn chung về Học bổng Chính phủ Nhật Bản, Những điều cần lưu ý khi nộp hồ sơ đăng kí và quá trình tuyển chọn.
 
(4) Cách thức đăng kí và thời hạn đăng kí
    Những người đăng kí tham dự cần điền đầy đủ các thông tin cần thiết theo đường link URL dưới đây trước ngày 13 tháng 4 năm 2023 (thứ năm) (Họ và tên, Email, Tên trường/Tên cơ quan công tác, chọn buổi hướng dẫn có nguyện vọng tham dự vv…). Xin lưu ý rằng tuy thời hạn đăng ký chưa kết thúc nhưng nếu số người đăng kí tham dự cho mỗi lần đủ 150 người thì chúng tôi sẽ không tiếp nhận đăng ký thêm.
 
   Đăng kí tham dự (đăng URL Google form)