Trang Facebook của ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam (EPA) khóa 11

2023/6/20
画像
  Hiện tại, các ứng viên điều dưỡng, hộ lý EPA khóa 11 đang tham gia khóa đào tạo tiếng Nhật trong thời gian một năm để chuẩn bị xuất cảnh tới Nhật Bản vào tháng 5 năm sau.
  Trang Facebook đã được lập ra nhằm hỗ trợ và khích lệ sự cố gắng của các ứng viên khóa 11 .
  https://www.facebook.com/people/EPA-kh%C3%B3a-11-Vi%E1%BB%87t-Nam-Nh%E1%BA%ADt-B%E1%BA%A3n/100093350300741/
 
  Trên trang Facebook sẽ đăng tải các thông tin liên quan đến chương trình EPA, cập nhật hình ảnh lớp học tiếng Nhật và quang cảnh miệt mài học tập của các bạn ứng viên khóa 11... Hãy cùng Đại sứ quán ủng hộ các ứng viên khóa 11 nào các bạn!
  Các bạn ứng viên khóa 11 hãy cố gắng thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật N3 nhé!
  ※ Trang Facebook của ứng viên EPA khóa 11 được quản lý và vận hành bởi đơn vị nhận ủy thác đào tạo tiếng Nhật cho ứng viên điều dưỡng, hộ lý EPA khóa 11 trước khi xuất cảnh là Công ty cổ phần Meiko Network Japan có trụ sở tại Shinjuku-ku, Tokyo).
 
 (Thông tin tham khảo)
Ứng viên điều dưỡng, hộ lý EPA khóa 10 xuất cảnh tới Nhật Bản
 
Địa chỉ liên hệ về sự kiện này:
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Ban Kinh tế
TEL:+84 – 24 – 3846 – 3000
FAX:+84 – 24 – 3846 – 3048