Phó Đại sứ Watanabe tham dự Lễ bàn giao thiết bị và Khai trương Phòng Kiểm nghiệm thuộc dự án viện trợ không hoàn lại “Trung tâm kiểm nghiệm kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (Trung tâm RETAQ)”

2023/7/25
Phó Đại sứ Watanabe phát biểu
Thứ trưởng Trần Thanh Nam phát biểu
  Ngày 20 tháng 7, Phó Đại sứ Watanabe đã tham dự lễ bàn giao thiết bị và Khai trương Phòng Kiểm nghiệm thuộc dự án viện trợ không hoàn lại “Trung tâm kiểm nghiệm kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (Trung tâm RETAQ)”.
  Việc hoạt dụng các thiết bị được viện trợ của dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực kiểm nghiệm, qua đó đẩy mạnh hoạt động của hệ thống kiểm nghiệm thực phẩm ở Việt Nam. Dự án được kỳ vọng sẽ cống hiến cho sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp và ngành công nghiệp thực phẩm thủy sản của thông qua việc đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng các sản phẩm nông lâm thủy sản của Việt Nam.
Ông Sugano, Trưởng Đại diện JICA tại Việt Nam phát biểu
Quang cảnh cắt băng khánh thành
Ký kết R/D hỗ trợ kỹ thuật với JICA
Thăm quan các Phòng kiểm nghiệm