Kết quả vòng thi vấn đáp dành cho Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2024 (Monbukagakusho)

2023/7/28
 Các ứng viên xác nhận kết quả vòng thi vấn đáp dành cho lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2024 (Monbukagakusho) đã diễn ra từ ngày 11 ~ ngày 12, ngày 19 ~ ngày 21 tháng 7 năm 2023 theo thông tin dưới đây. Đại sứ quán Nhật Bản không tiếp nhận bất kì câu hỏi nào liên quan đến kết quả tuyển chọn lần này. 
 
1.Danh sách đỗ vòng thi vấn đáp
Ứng viên xác nhận kết quả vòng thi vấn đáp trên trang web của Cục hợp tác quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 https://icd.edu.vn/372/ket-qua-vong-thi-van-dap-hoc-bong-mext-nam-2024.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Cac-hoc-bong-ngoai-ngan-sach/CMS_Detail/2187
 
※Không tiếp nhận bất kì câu hỏi nào liên quan đến kết quả vòng thi vấn đáp. 

2. Về kết quả tuyển chọn
(1) LHS nghiên cứu sinh
Các ứng viên đỗ vòng thi vấn đáp lần này sẽ được Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử về Nhật Bản với tư cách là ứng viên đỗ vòng 1 kỳ thi dành cho Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2024 (Monbukagakusho). Bộ giáo dục khoa học và công nghệ Nhật Bản sẽ tiến hành “tuyển chọn vòng 2” trong thời gian tới (khoảng tháng 10 ~ tháng 11).
(2) Vì vậy kết quả đỗ lần này không phải là kết quả cuối cùng, có ứng viên sẽ bị trượt trong kết quả xét duyệt tiếp theo tại Nhật Bản.
(3) Kết quả tuyển chọn cuối cùng dành cho LHS đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp sẽ được thông báo vào khoảng tháng 12 năm 2023 ~ tháng 1 năm 2024, LHS nghiên cứu sinh vào khoảng tháng 1 năm 2024 trên trang web của Đại sứ quán Nhật Bản và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.
 
3. Những điểm cần lưu ý đối với LHS nghiên cứu sinh:
Xác nhận thông tin trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam:
 https://icd.edu.vn/372/ket-qua-vong-thi-van-dap-hoc-bong-mext-nam-2024.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Cac-hoc-bong-ngoai-ngan-sach/CMS_Detail/2187
 Các ứng viên cần lưu ý trong các năm trước đã có ứng viên không đọc kỹ những nội dung này.
 
4. Những điểm cần lưu ý đối với LHS đại học, trung cấp chuyên nghiệp:
Các ứng viên cần xác nhận thông tin trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam:
 https://icd.edu.vn/372/ket-qua-vong-thi-van-dap-hoc-bong-mext-nam-2024.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Cac-hoc-bong-ngoai-ngan-sach/CMS_Detail/2187
 
Các ứng viên cần lưu ý trong các năm trước đã có ứng viên không đọc kỹ những nội dung này.