Đoàn lưu học sinh của dự án viện trợ không hoàn lại Chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực (JDS) tới thăm Đại sứ quán Nhật Bản

2023/8/4
Đại sứ Yamada phát biểu
Cô Nguyễn Thị Hương đại diện đoàn lưu học sinh phát biểu
  Ngày 3 tháng 8, Đại sứ Yamada đã tiếp đoàn cán bộ hành chính trẻ của Việt Nam sắp sang Nhật Bản lưu học theo Chương trình học bổng JDS vào tháng 8 này. 
  JDS là dự án hợp tác viện trợ không hoàn lại do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiện với mục đích “tiếp nhận các cán bộ trẻ, ưu tú đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu – những người được kỳ vọng sẽ trở thành các nhà lãnh đạo của Việt Nam trong tương lai tới học tập và nghiên cứu tại các trường Đai học của Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp và trở về Việt Nam, sinh viên JDS sẽ hoạt dụng những kiến thức chuyên môn đã được bồi dưỡng trong quá trình lưu học để tham gia tích cực vào việc hoạch định, thực thi chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đồng thời mở rộng và củng cố nền tảng quan hệ hữu hảo giữa hai nước thông qua những hiểu biết về Nhật Bản”.
  Chương trình học bổng JDS đã được bắt đầu ở Việt Nam từ năm 2001, đến nay đã tiếp nhận 771 cán bộ đến học tập, nghiên cứu tại Nhật Bản. Khóa 23 Chương trình học bổng JDS có 35 cán bộ học thạc sỹ, 4 cán bộ học tiến sỹ, tổng 39 người sẽ đến Nhật Bản.   
  Đại sứ Yamada đã khích lệ tinh thần các cán bộ trẻ và bày tỏ sự kỳ vọng các cán bộ sau khi hoàn thành thời gian lưu học trở về Việt Nam sẽ là những cầu nối tích cực giữa hai nước Nhật Bản – Việt Nam.
Chụp ảnh tập thể kỉ niệm