Thông tin về việc tổ chức Hội thảo Trọng tài quốc tế

2023/11/1
  Vào ngày 17/11/2023, Hội thảo Trọng tài quốc tế với chủ đề: “Đổi mới công tác trọng tài với vai trò là biện pháp giải quyết tranh chấp” sẽ được diễn ra do Bộ Tư pháp Nhật Bản, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, Hiệp hội Trọng tài thương mại Nhật Bản, Hiệp hội trọng tài Nhật Bản đồng tổ chức.
  Hội thảo được tổ chức hướng tới các đối tượng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp, những người hoạt động trong lĩnh vực luật pháp, nhà nghiên cứu của Nhật Bản và cả các doanh nghiệp, những người hoạt động trong lĩnh vực luật pháp ở nước ngoài để phổ biến rộng rãi hơn tình hình đổi mới chế độ trọng tài, sức hấp dẫn của Nhật Bản với vai trò là địa điểm trọng tài.
  Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tuyến và trực tiếp, do vậy, quý vị có quan tâm xin nhấn vào (https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_nIhuL5IYQNa9dV9XXNNQtw#/registration) để đăng ký.

○Thời gian: 17/11/2023 (thứ Sáu) từ 11h ~ 15h30 (Giờ Việt Nam)
○Ngôn ngữ: Tiếng Nhật – Tiếng Anh (Có phiên dịch đồng thời Nhật – Anh)
○Hình thức: Trực tiếp tại Tsunamachi Mitsui Club và phát trực tuyến qua nền tảng Zoom
Tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Nhật
Tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Anh