Thông báo về “Hội chợ việc làm nước ngoài’ dành cho người muốn làm việc theo chế độ kỹ năng đặc định

2023/11/16
Cập nhật ngày 19 tháng 2 năm 2024

Nhằm hỗ trợ người lao động nước ngoài muốn làm việc theo chế độ “kỹ năng đặc định” và các doanh nghiệp muốn tuyển dụng lao động kỹ năng đặc định, Tổng cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú, Bộ Tư pháp Nhật Bản sẽ tổ chức “Hội chợ việc làm nước ngoài” theo hình thức trực tuyến hướng đến các đối tượng tham gia chủ yếu là người nước ngoài hiện cư trú ngoài lãnh thổ Nhật Bản. Chương trình hội chợ sẽ có phần giới thiệu về chế độ kỹ năng đặc định và phần trình bày của các doanh nghiệp Nhật Bản. Các bạn quan tâm, xin mời tham khảo thông tin chi tiết tại đây, và đăng ký tham gia.
 
  • Thời gian tổ chức
  Lần 1: Ngày 2 tháng 12 năm 2023 (thứ bảy).
  Lần 2: Ngày 24 tháng 2 năm 2024 (thứ bảy).
  Lần 3: Ngày 25 tháng 2 năm 2024 (chủ nhật).
  Lần 4: Ngày 16 tháng 3 năm 2024 (thứ bảy). ※ Tổ chức bổ sung
(Dự định tổ chức hội chợ tại 11 quốc gia sau đây: In-đô-nê-xia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Cam-pu-chia, Uzbekistan , Sri-Lanka, Mông Cổ, Nepal, Ấn Độ, Băng-la-đét)
 
  • Tài liệu hướng dẫn:
Tiếng Nhật
Tiếng Anh