Kết quả kỳ thi chứng chỉ quốc gia Nhật Bản năm 2024 nghề điều dưỡng, nhân viên chăm sóc của ứng viên EPA ~ 164 ứng viên đã thi đỗ

2024/3/28
Dựa trên Hiệp định Đối tác Kinh tế Nhật Bản - Việt Nam (EPA), hàng năm Chính phủ Nhật Bản với sự hợp tác của Chính phủ Việt Nam tiếp nhận các ứng viên điều dưỡng, nhân viên chăm sóc (ứng viên EPA) Việt Nam sang Nhật Bản làm việc và hướng tới mục tiêu thi đỗ chứng chỉ quốc gia nghề điều dưỡng, nhân viên chăm sóc. Kể từ khóa 1 (năm 2014) đến khóa 10 (năm 2023) đã có tổng số 1.845 ứng viên EPA sang Nhật Bản.
Bên cạnh việc tiếp nhận các ứng viên Việt Nam, Nhật Bản cũng tiếp nhận các ứng viên EPA từ Indonesia và Philippines.
 
Các ứng viên EPA sang Nhật Bản sẽ vừa học vừa làm và hướng tới mục tiêu thi đỗ chứng chỉ quốc gia nghề điều dưỡng, nhân viên chăm sóc. Kết quả của kỳ thi chứng chỉ quốc gia năm 2024 mới được công bố và 164 ứng viên EPA Việt Nam (trong đó có 11 ứng viên điều dưỡng và 153 nhân viên chăm sóc) đã thi đỗ.
 
Các ứng viên EPA Việt Nam đạt tỷ lệ thi đỗ cao, đặc biệt, các nhân viên chăm sóc đạt tỷ lệ thi đỗ chứng chỉ quốc gia là 86,4%, cao hơn so với tỷ lệ thi đỗ toàn ngành bao gồm cả thí sinh người Nhật là 82,8%. Tỷ lệ thi đỗ chứng chỉ quốc gia của ứng viên điều dưỡng Việt Nam năm nay là 16,4%, tuy thấp hơn so với năm 2023 (45,7%) nhưng vẫn cao hơn so với tỷ lệ thi đỗ của các ứng viên EPA từ Indonesia và Philippines. Hơn nữa, các bệnh viện và cơ sở dưỡng lão nơi các ứng viên làm việc cũng đánh giá cao tác phong làm việc ổn định và tận tâm của các ứng viên EPA Việt Nam.
 
Đại sứ quán Nhật Bản đánh giá cao những nỗ lực không ngừng của các ứng viên và nhiệt liệt chúc mừng các bạn đã thi đỗ, đồng thời hy vọng các ứng viên sẽ ngày càng thành công trong lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng, phát huy hiệu quả vai trò là cầu nối giữa Nhật Bản và Việt Nam.
 
 
○ Kỳ thi chứng chỉ Quốc gia Nhật Bản nghề điều dưỡng https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38565.html (Thông cáo báo chí của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản)
 Số thí sinh dự thi:  67 người
 Số thí sinh thi đỗ:  11 người
 Tỉ lệ thi đỗ:        16,4%
 
 Tham khảo 1 Tỷ lệ thi đỗ của các ứng viên EPA từ Indonesia và Philippines:Indonesia 0%; Philippines 6,2%
 Tham khảo 2 Tỷ lệ thi đỗ toàn ngành bao gồm cả thí sinh người Nhật: 87,8%
 Tham khảo 3 Lũy kế số ứng viên điều dưỡng Việt Nam đã thi đỗ tính đến tháng 3 năm 2024: 194 người.
 
 
○ Kỳ thi chứng chỉ Quốc gia Nhật Bản nghề nhân viên chăm sóc https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38923.html (Thông cáo báo chí của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản)
 Số thí sinh dự thi: 177 người
 Số thí sinh thi đỗ: 153 người
 Tỉ lệ thi đỗ:       86,4%
 
 Tham khảo 1 Tỷ lệ thi đỗ của các ứng viên EPA từ Indonesia và Philippines:Indonesia 22,2%; Philippines 21,3%
 Tham khảo 2 Tỷ lệ thi đỗ toàn ngành bao gồm cả thí sinh người Nhật: 82,8%
 Tham khảo 3 Lũy kế số nhân viên chăm sóc Việt Nam thi đỗ tính đến tháng 3 năm 2024: 966 người
 
Hiện tại các ứng viên EPA khóa 12 đang học tiếng Nhật tại cơ sở đào tạo ở Hà Nội để chuẩn bị xuất cảnh sang Nhật vào tháng 5 năm 2025. Các bạn có thể tham khảo không khí học tập của họ qua trang Facebook dưới đây:
https://www.facebook.com/people/EPA-kh%C3%B3a-12-Vi%E1%BB%87t-Nam-Nh%E1%BA%ADt-B%E1%BA%A3n/100093350300741/
 
 Video giới thiệu chương trình EPA(YouTube)