Thông báo tuyển sinh Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho) năm 2025 /Lưu học sinh nghiên cứu sinh

2024/4/8
Đại sứ quán Nhật Bản bắt đầu tuyển sinh lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho) năm tài chính 2025. Hãy tìm hiểu thông tin tuyển sinh theo từng bậc học dưới đây.
 
Tư cách ứng tuyển: sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 1990, tốt nghiệp (chuẩn bị tốt nghiệp) đại học
 
Thông báo tuyển sinh lưu học sinh đại học, cao đẳng kỹ thuật, trung cấp chuyên nghiệp sẽ được cập nhật sau.
 
<Lịch tuyển sinh (dự kiến)> 
 Lịch tuyển sinh này có thể được điều chỉnh theo tình hình thực tế. (※Cập nhật ngày 7 tháng 5)
 
Năm 2024
Ngày 5 tháng 4 (thứ sáu)
 
Bắt đầu thông báo tuyển sinh
Ngày 10 tháng 5 (thứ sáu) Thời hạn nộp hồ sơ
Cuối tháng 5 Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ và lịch thi viết
Trung tuần tháng 6 Thi viết
Cuối tháng 6 Thông báo kết quả vòng thi viết và lịch thi vấn đáp
Đầu tháng 7 ~ trung tuần tháng 7 Thi vấn đáp
Trung tuần tháng 7 Thông báo kết quả thi vấn đáp
Tháng 11 Tuyển chọn vòng 2 tại Bộ Giáo dục Khoa học và Công nghệ Nhật Bản
Sau tháng 1 năm 2025 Thông báo kết quả tuyển chọn cuối cùng
Tháng 4 hoặc tháng 9 ~ tháng 10 năm 2025 Lên đường sang Nhật Bản