Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao tặng Kỉ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho Đại sứ Yamada Takio

2024/5/2
Trao tặng Kỉ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân
Trao tặng Kỉ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân
  Ngày 25/04/2024, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã chủ trì lễ trao tặng Kỉ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” (Kỉ niệm chương cao quý của ngành y tế cho các cá nhân có cống hiến nổi bật trong lĩnh vực y tế của Việt Nam) cho Đại sứ Yamada Takio, ghi nhận những đóng góp của Ngài Đại sứ cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và sự nghiệp phát triển y tế của Việt Nam thông qua việc thực hiện các chương trình viện trợ ODA trong lĩnh vực y tế bao gồm cung cấp vắc xin phòng chống lây nhiễm COVID-19 và các trang thiết bị y tế khác.
  Tại buổi lễ, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã trao Kỉ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” (gồm huy chương và bằng khen) cho Đại sứ Yamada Takio, và bày tỏ lời cảm ơn đến những đóng góp to lớn của Ngài Đại sứ trong nhiệm kỳ của mình cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân Việt Nam.
Đại sứ Yamada Takio phát biểu
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu
Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm