Lễ kí kết hợp đồng viện trợ dự án “Cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng (năm thứ 2)” trong khuôn khổ viện trợ không hoàn lại liên kết NGO của chính phủ Nhật Bản năm tài khóa 2024

2024/5/16
Quang cảnh lễ kí
Ảnh chụp với đại diện đơn vị nhận viện trợ (bên trái : Ông Nagino Kousuke, Quản lý nguồn viện trợ và hợp tác Nhật Bản của của Tổ chức Save the Children Japan, bên phải : Đại biện lâm thời Watanabe Shige) Ảnh chụp với đại diện đơn vị nhận viện trợ (bên trái : Ông Nagino Kousuke, Quản lý nguồn viện trợ và hợp tác Nhật Bản của Tổ chức Save the Children Japan, bên phải : Đại biện lâm thời Watanabe Shige)
1  Ngày 13 tháng 5 (thứ hai), lễ kí kết hợp đồng viện trợ dự án “Cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng (năm thứ 2)” trong khuôn khổ viện trợ không hoàn lại liên kết NGO của chính phủ Nhật Bản năm tài khóa 2024 đã được tổ chức (khái quát nội dung dự án như tập đính kèm)
 
2  Tại lễ kí kết, ông WATANABE Shige, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và ông Nagino Kousuke, Quản lý nguồn viện trợ và hợp tác Nhật Bản của Tổ chức Save the Children Japan đã cùng kí vào hợp đồng viện trợ.  
 
3  Số tiền viện trợ của hợp đồng viện trợ lần này là 557.663 đô la Mỹ.
 
4  Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế xã hội và kì vọng hai nước sẽ thắt chặt mối quan hệ hơn nữa thông qua dự án này.