Khảo sát tình hình “Dự án cung cấp thiết bị chữ nổi tại 3 tỉnh phía Bắc Việt Nam” trong Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở

2024/5/17
Màn hình chữ nổi cầm tay từ chương trình viện trợ Kusanone
Máy tính và máy in chữ nổi từ chương trình viện trợ Kusanone
  Vào ngày 22 tháng 4 năm 2024, Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam ( dưới đây gọi tắt là chương trình viện trợ Kusanone) đã đến thăm Hội người mù Việt Nam và Hội người mù Hà Nội nhằm khảo sát tình hình sau hai năm hoàn thành “Dự án cung cấp thiết bị chữ nổi tại 3 tỉnh phía Bắc Việt Nam”. Trong buổi khảo sát, Đại sứ quán đã tiến hành kiểm tra về hiệu quả của việc sử dụng thiết bị cung cấp cho Hội sau hai năm bàn giao.
  Trong buổi làm việc, Bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam, đã phát biểu: “Nhờ sử dụng các thiết bị được Đại sứ quán cung cấp, người khiếm thị giờ đây có thể học tập và làm việc như những người bình thường. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đại sứ quán cũng như chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và hợp tác của người dân Nhật Bản."
Sách chữ nổi in trên máy in chữ nổi từ chương trình viện trợ Kusanone
Ảnh kiểm tra tài liệu trên màn hình chữ nổi cầm tay và in tài liệu trên máy in chữ nổi