Thông báo về thư viện của Trung tâm Thông tin văn hóa Nhật Bản

2024/6/12
 Ngày 13 tháng 6 (thứ Năm) và ngày 14 tháng 6 (thứ Sáu), Kỳ thi viết dành cho Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản sẽ diễn ra tại Trung tâm Thông tin văn hóa Nhật Bản, nên thư viện của Trung tâm Thông tin văn hóa Nhật Bản sẽ không mở cửa đón khách trong thời gian này. Xin Quý vị lưu ý.