Thông báo về Vòng thi vấn đáp dành cho Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2025 (Monbukagakusho)

2024/6/25
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ tiến hành Vòng thi vấn đáp dành cho Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2025 (Monbukagakusho). Đại sứ quán Nhật Bản không tiếp nhận bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến kỳ thi viết.
 
   (1) Thí sinh dự thi vấn đáp

Thí sinh xem kết quả thi viết trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
https://icd.edu.vn/372/ket-qua-vong-thi-viet-va-thong-bao-vong-thi-van-dap-hoc-bong-mext-nam-2025.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Cac-hoc-bong-ngoai-ngan-sach/CMS_Detail/2285  
Không tiếp nhận bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến kết quả thi viết.

  (2) Lịch thi vấn đáp
 
Thi vấn đáp sẽ tiến hành vào ngày 4 tháng 7 (thứ năm), ngày 5 tháng 7 (thứ sáu), ngày 8 tháng 7 (thứ hai) ~ ngày 10 tháng 7 (thứ tư) năm 2024. Về nguyên tắc thi vấn đáp sẽ được tiến hành theo hình thức trực tiếp tại Đại sứ quán Nhật Bản (Hà Nội).  Thời gian thi vấn đáp được sắp xếp theo từng thí sinh, vì vậy các thí sinh cần kiểm tra cụ thể theo đường link trên trang web của Cục hợp tác quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo ở mục 1. nêu trên. Đại sứ quán Nhật Bản sẽ gửi thông tin về vòng thi vấn đáp đến các thí sinh. Những thí sinh nào do điều kiện ở xa, không thể dự thi trực tiếp tại Đại sứ quán Nhật Bản có thể được sắp xếp dự thi theo hình thức trực tuyến, vì vậy cần thông báo sớm tới Đại sứ quán Nhật Bản (không có sự khách biệt nào trong việc đánh giá kết quả vấn đáp đối với cả hai hình thức trực tiếp hay trực tuyến).
 
  (3) Thông báo kết quả thi vấn đáp:
Kết quả thi vấn đáp sẽ được thông báo trên trang web của Đại sứ quán Nhật Bản và trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam vào khoảng giữa tháng 7 năm 2024.