“Gửi các bạn sẽ làm việc tại Nhật Bản” Các hạng mục cần kiểm tra trước khi sang Nhật

2024/7/4
 Để phòng tránh tình trạng sai khác giữa suy nghĩ trước khi nhập cảnh vào Nhật Bản với tình hình thực tế, các bạn cần tìm hiểu cặn kẽ về các nội dung như công việc, cuộc sống trước khi sang Nhật Bản.
 Để không phải tự nhủ: “Tôi nào có biết sẽ như thế này đâu…”, các bạn hãy xác nhận thật cẩn thận về các hạng mục đặc biệt dễ bị hiểu sai như lương, công việc phải làm, chỗ ở tại Nhật trước khi bắt đầu làm việc tại Nhật Bản nhé.

 
Tờ truyền đơn
 ・Tiếng Việt
 ・Tiếng Nhật