Thông báo về Giải thưởng giáo dục vì sự phát triển bền vững SEAMEO - Nhật Bản 2024

2024/6/26
Thông báo về Giải thưởng giáo dục vì sự phát triển bền vững SEAMEO - Nhật Bản 2024
Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) và Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) phối hợp với UNESCO Bangkok tổ chức “SEAMEO-Japan ESD Award 2024”. Hạn tiếp nhận đăng ký là ngày 15/08 (Thứ Năm). 

Kể từ năm 2012, giải thưởng “SEAMEO-Japan ESD Award” đã được đưa ra nhằm công nhận những thành tích thực hành tốt trong hoạt động giáo dục vì sự phát triển bền vững (ESD) tại các Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Đông Nam Á. 

Phần thưởng bằng tiền mặt sẽ được trao cho các trường đoạt giải để khuyến khích các hoạt động này trong tương lai. Đặc biệt, Trường đoạt giải nhất sẽ được mời sang Nhật Bản. 

Chủ đề của năm 2024 là “Thúc đẩy giáo dục STEM thông qua việc kết nối với cộng đồng địa phương”. Vui lòng tham khảo thêm trang Web và Facebook của Tổ chức SEAMEO để đăng ký tham dự. 
HP: https://www.seameo.org/Main_programme/460
FB: https://www.facebook.com/profile/100067303705190/search/?q=seameo
 
Rất mong nhận được sự đăng ký từ các Trường!