TUYỂN SINH “HỌC BỔNG DÀNH CHO LÃNH ĐẠO TRẺ (YLP)” CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN NĂM 2024

2023/8/7
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam bắt đầu tuyển sinh “Chương trình học bổng dành cho lãnh đạo trẻ (YLP)” của Chính phủ Nhật Bản dành cho đối tượng là những người đang làm việc tại các cơ quan Chính phủ vv…
Những người có nguyện vọng ứng tuyển không thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Đại sứ quán Nhật Bản. Đại sứ quán Nhật Bản chỉ tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển từ các cơ quan được chỉ định tiến cử dưới đây. Những thông tin cụ thể liên quan đến cách thức nộp hồ sơ xin liên hệ đến những cơ quan tiến cử này.
Điều kiện ứng tuyển (tuổi, kinh nghiệm công tác, năng lực ngoại ngữ) được quy định cụ thể, vì vậy các ứng viên cần đọc kỹ “Hướng dẫn tuyển sinh” của chương trình này.

1. Chương trình tuyển sinh, trường đai học tiếp nhận của Nhật Bản, bằng cấp, cơ quan tiến cử
Chương trình Trường đại học tiếp nhận của Nhật Bản Bằng cấp Cơ quan tiến cử về Đại sứ quán Nhật Bản
SCHOOL OF GOVERNMENT National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) in Tokyo Master’s Degree in Public Administration
/ Public Policy
・Bộ Giáo dục và Đào tạo
・Học viện ngoại giao
・Văn phòng Đề án 165 Ban tổ chức trung ương Đảng
・Bộ ngoại giao
・Ngân hàng Nhà nước
・Bộ Tài chính
SCHOOL OF LOCAL GOVERNANCE National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) in Tokyo Master’s Degree in Public Administration
/ Public Policy)
・Bộ Nội vụ
・Văn phòng Đề án 165 Ban tổ chức trung ương Đảng
BUSINESS ADMINISTRATION Hitotsubashi University Business School, School of International Corporate Strategy (Hitotsubashi ICS)
in Tokyo
Master of Business Administration (MBA). ・Bộ Giáo dục và Đào tạo
・Bộ Tài chính
・Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(VCCI)
・Hiệp hội dệt may Việt Nam
LAW Kyushu University, Graduate School of Law in Fukuoka Master’s degree in Law ・Bộ Công thương
・Bộ Tư pháp
・Bộ Tài chính
・Ngân hàng nhà nước Việt Nam
・Bộ Công an
HEALTHCARE ADMINISTRATION Nagoya University,
Graduate School of Medicine in Nagoya, Aichi
Master of Science in Health Care Administration Bộ Y tế

2. Hướng dẫn tuyển sinh, Đơn ứng tuyển: download
(SCHOOL OF GOVERNMENT) 
(SCHOOL OF LOCAL GOVERNANCE)
(BUSINESS ADMINISTRATION)
(LAW)
(HEALTHCARE ADMINISTRATION)
 
3. Những hỗ trợ dành cho lưu học sinh YLP (năm 2024)
(1) Học bổng: 242.000 Yên/ tháng (dự kiến)
(2) Học phí: được miễn hoàn toàn học phí, phí nhập học, phí kiểm tra
(3) Phí sang Nhật Bản và trở về nước: được cấp vé máy bay

4. Thông tin liên quan đến các chương trình học
○ School of Government and School of Local Governance:
National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)
https://www.grips.ac.jp/en/
○ Business Administration
Hitotsubashi University Business School, School of International Corporate Strategy (Hitotsubashi ICS)
http://www.ics.hub.hit-u.ac.jp/
○ Law
Kyushu University, Graduate School of Law
http://www.law.kyushu-u.ac.jp/programsinenglish/
○ Healthcare Administration
Nagoya University, Graduate School of Medicine
https://www.med.nagoya-u.ac.jp/medical_E/laboratory/basic-med/social-science/ylp/