Bộ Y tế Việt Nam trao “Kỉ niệm chương vì sức khỏe nhân dân” cho giáo sư GOTO Hidemi của trường đại học Nagoya

  
   Được đánh giá cao vì những cống hiến hết mình trong việc hỗ trợ nâng cao kĩ thuật nội soi tại Việt Nam, vào ngày 30 tháng 6 vừa qua, giáo sư GOTO Hidemi thuộc Khoa nội tiêu hóa Đại học Nagoya, đã được Bộ Y tế Việt Nam trao “Kỉ niệm chương vì Sức khỏe Nhân dân”.

   Với vai trò chủ đạo của giáo sư GOTO Hidemi, cho đến nay, Đại học Nagoya đã tiến hành nhiều hoạt động như thiết lập Trung tâm Đào tạo Nội soi tại trường Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện Bạch Mai, phái cử bác sỹ y tá người Nhật Bản sang Việt Nam làm việc, và mời các bác sỹ y tá Việt Nam sang thực tập tại Nhật Bản.

   Bên cạnh đó, Hiệp hội Thúc đẩy Điều trị Y tế Chuyên ngành Tiêu hóa Nagoya Asia- nơi giáo sư GOTO Hidemi giữ vai trò chủ tịch cũng đang thực hiện chương trình mời các bác sỹ Việt Nam sang Nhật Bản thực tập tại Đại học Nagoya.

 

Giáo sư GOTO Hidemi (người cầm bằng khen, đứng thứ 4 bên phải sang) chụp ảnh kỉ niệm tại nhà riêng Đại sứ
 

Giáo sư GOTO Hidemi đang chỉ đạo tiến hành kĩ thuật nội soi