Tổ chức buổi giới thiệu về tuyển sinh Trường Đại học Việt Nhật và chương trình học bổng dành cho sinh viên

  Tại trường Đại học Việt Nhật sẽ tổ chức buổi giới thiệu về tuyển sinh khóa thạc sĩ bắt đầu nhập học từ tháng 9 năm 2018 và chương trình học bổng dành cho sinh viên tham gia khóa học vào thời gian như sau:   
 
【Thời gian】
   Ngày 4 tháng 6 năm 2018 (Thứ Hai)         18:00 – 20:30
   Ngày 15 tháng 6 năm 2018 (Thứ Sáu)       18:00 – 20:30
   Ngày 23 tháng 6 năm 2018 (Thứ Bảy)       09:00 – 12:00
   Ngày 6 tháng 7 năm 2018 (Thứ Sáu)         18:00 – 20:30
 
【Địa điểm】
 Phòng họp số 415, cở sở Mỹ Đình của Trường Đại học Việt Nhật
 
Xin lưu ý, để được tham dự, sinh viên cần phải đăng ký trước
Chi tiết xin vui lòng tham khảo trang web của Trường Đại học Việt Nhật như dưới đây:
 
   Trang web bằng tiếng Việt:

   http://vju.vnu.edu.vn/vn/events/all/information-sessions-financial-support-and-scholarship-for-master-student-at-vju

 
 Trường Đại học Việt Nhật là Trường Đại học do Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam thành lập nhằm đào tào nguồn nhân lực đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Trường khai giảng khóa đầu tiên vào tháng 9 năm 2016 và là thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện nay, Trường Đại học Việt Nhật đang tổ chức khóa đào tạo thạc sĩ tại cơ sở Mỹ Đình.
 
Website của Trường Đại học Việt Nhật:
   Tiếng Việt: http://vju.vnu.edu.vn/vn
   Tiếng Anh: http://vju.vnu.edu.vn/en