Tổ chức Buổi hướng dẫn trực tuyến đăng kí dự tuyển Học bổng Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho)

2022/4/25

  ※Vì số lượng đăng ký quá lớn nên chúng tôi xin dừng tiếp nhận đăng ký.

  Chúng tôi tổ chức buổi hướng dẫn trực tuyến về Học bổng Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho) do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tuyển chọn và tiến cử hàng năm. Những người mong muốn và quan tâm đến du học Nhật Bản hãy tham dự để biết thêm thông tin cần thiết.

 ※Tất cả mọi cá nhân đủ điều kiện đều có thể đăng kí dự tuyển Học bổng Chính phủ Nhật Bản dù không tham dự buổi hướng dẫn này. Thông báo tuyển sinh Học bổng Chính phủ Nhật Bản năm 2023 sẽ được đăng tải sau.
 

(1) Thời gian: 
Ngày 5 tháng 5 (thứ năm) 
◆ Lần 1   12:00 ~ 13:30   Đại học ・Cao đẳng kĩ thuật・Trung cấp chuyên nghiệp
◆ Lần 2  16:00 ~ 17:00  Nghiên cứu sinh sau đại học

(2) Hình thức: 
  Trực tuyến (Sử dụng Microsoft Teams)

(3) Nội dung: 
Hướng dẫn chung về Học bổng Chính phủ Nhật Bản, Những điều cần lưu ý khi nộp hồ sơ đăng kí, Phần chia sẻ kinh nghiệm của các thế hệ đi trước vv…

(4) Cách thức đăng kí và thời hạn đăng kí
      Vì số lượng đăng ký quá lớn nên chúng tôi xin dừng tiếp nhận đăng ký.