Thực hiện Chương trình Hợp tác tập huấn trên tàu Nhật Bản ASEAN lần thứ 2

2018/6/25
   Bộ Quốc phòng, Lực lượng Tự vệ Nhật Bản đã thực hiện Chương trình Hợp tác huấn luyện trên tàu Nhật Bản ASEAN lần thứ 2 trên tàu vận tải Osumi của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản. Chương trình này được thực hiện dựa trên “Tuyên bố Tầm nhìn Vientiane - Sáng kiến hợp tác quốc phòng Nhật Bản - ASEAN” do Nhật Bản đề xuất với nội dung mời sỹ quan từ các quốc gia ASEAN tham gia chương trình nhằm mục đích chia sẻ nhận thức về Luật pháp quốc tế để quán triệt tinh thần thượng tôn pháp luật, hỗ trợ nâng cao năng lực an ninh biển, xúc tiến xây dựng lòng tin và mạng lưới quan hệ, đóng góp vì ổn định của khu vực.   
 
Nội dung

   1. Nội dung Chương trình
       Hội thảo liên quan đến các lĩnh vực Viện trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, Luật pháp quốc tế về biển, tham quan các hoạt động huấn luyện, huấn luyện thực tế trên tàu…
 
   2. Đối tượng tham gia
      Các quốc gia ASEAN
 
   3. Thời gian
       Từ ngày 10 (thứ năm) đến ngày 15 tháng 5 năm 2018 (thứ ba)
 
   4. Địa điểm tổ chức
       Trên vùng biển gần Indonesia và Malaysia (trên tàu vận tải Osumi)
 
 (*) Chương trình lần này đã đạt được những kết quả to lớn, tham khảo đường link hình ảnh “Chương trình Hợp tác tập huấn trên tàu Nhật Bản ASEAN lần thứ 2” để biết thêm chi tiết.
      https://www.youtube.com/watch?v=U9VUEDfM1Yg&list=PLSXvqOBfN9pJYwEixGRBxBP2ECtWELgbW