Cơ quan phái cử và Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam

2018/6/4
 Các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động được Cục Quản lý Lao động ngoài nước (DOLAB), Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Việt Nam (MOLISA) cấp phép:
http://www.dolab.gov.vn/BU/Index.aspx?LIST_ID=1371&type=hdmbmtmn&MENU_ID=246&DOC_ID=1561 
(Trang web của DOLAB (tiếng Việt)).

 Trong đó, dựa trên bản ghi nhớ hợp tác Việt Nam- Nhật Bản về thực tập kỹ năng, những doanh nghiệp sau đây đã được DOLAB chứng nhận và thông báo cho Tổ chức quản lý thực tập kỹ năng người nước ngoài về việc phái cử thực tập sinh sang Nhật:
http://www.otit.go.jp/soushutsu_kikan_list/  (Trang web của Tổ chức quản lý thực tập kỹ năng người nước ngoài)

 Ngoài ra, tổ chức xã hội của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động là Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam (VAMAS) hàng năm có tổ chức đánh giá xếp hạng các cơ quan phái cử.
Việc đánh giá xếp hạng cơ quan phái cử được thực hiện dựa trên Bộ quy tắc ứng xử và thể hiện bằng số sao (nhiều nhất là 6 sao, đánh giá trong từng năm nhiều nhất là 5 sao).
(Đại sứ quán Nhật Bản lưu ý: Có ý kiến từ phía Đoàn thể quản lý nêu rằng trong số cơ quan phái cử có nhiều sao cũng có cơ quan phái cử chưa tốt. Đánh giá xếp hạng dưới đây của Hiệp hội chỉ có giá trị tham khảo chứ không nên quá tin tưởng vào kết quả đánh giá này, nếu quý vị quan tâm thì nên tự tìm hiểu và xác nhận thông tin).
  
   Ngày 24 tháng 4 năm 2018, VAMAS đã phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Tổ chức di dân quốc tế (IOM) tổ chức Hội thảo và công bố đánh giá xếp hạng cơ quan phái cử.
   Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp, Chủ tịch Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam Nguyễn Lương Trào, Trưởng đại diện Văn phòng ILO Việt Nam Chang-Hee Lee, Trưởng đại diện IOM tại Việt Nam David Knight đã tham dự Hội thảo.

 Danh sách xếp hạng cơ quan phái cử của VAMAS                                            
http://www.vamas.com.vn/the-2017-vietnamese-recruitment-agency-rank-released_t221c682n44481 (Trang web của VAMAS (tiếng Anh))
(Danh sách xếp hạng cơ quan phái cử 6 sao)
http://www.vamas.com.vn/Portals/0/Document/XHDN6SAO.pdf
(Danh sách xếp hạng cơ quan phái cử 5 sao)
http://www.vamas.com.vn/Portals/0/Document/XHDN5SAO.pdf
(Danh sách xếp hạng cơ quan phái cử 4 sao)
http://www.vamas.com.vn/Portals/0/Document/XHDN4SAO.pdf
(Danh sách xếp hạng cơ quan phái cử 3 sao)
http://www.vamas.com.vn/Portals/0/Document/XHDN3SAO.pdf
 
 
Địa chỉ liên hệ về sự kiện này:
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Ban Kinh tế (Phụ trách: Mr. Momoi)
TEL:+84-24-3846-3000
FAX:+84-24-3846-3044