45

Cuộc thi sáng tác truyện JXTG-MOGU và ArtWork Nhật Việt

Tên sự kiện:  Cuộc thi sáng tác truyện JXTG-MOGU và ArtWork Nhật Việt

Tên cơ quan tổ chức sự kiện:  CÔNG TY TNHH MORE PRODUCTION VIETNAM

Thời gian tổ chức:  1/3/2018~20/10/2018

Địa điểm: Workshop (giữa tháng 4): dự kiến thực hiện tại trường Đại Học tại Hà Nội
Lễ trao giải cuộc thi sáng tác & lễ ra mắt sách (ngày 20 tháng 10): dự kiến tại Hà Nội

Tóm tắt:  Sự kiện này có mực đích góp phần đào tạo tác giả sáng tác tranh truyện cho trẻ em tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ mời chuyên gia, tác giả tranh truyện tại Nhật sang Việt Nam và tổ chức hội thảo để chia sẻ cách làm tranh truyện.
Mời các tác giả Việt Nam sáng tác truyện cho trẻ em. Ngoài ra, mời những người tham gia workshop vẽ tranh và viết lời cho tranh. Tác phẩm được lựa chọn sẽ được in và phát hành.