Ông NAGAI Katsuro - Đại biện lâm thời Nhật Bản tham dự Lễ khai trương Văn phòng đại điện trường đại học Minami Kyushu tại Nam Định

   Ngày 30 tháng 5, ông NAGAI Katsuro - Đại biện lâm thời Nhật Bản đã tham dự Lễ khai trương Văn phòng đại điện trường Đại học Minami Kyushu tại Nam Định và Văn phòng đại diện chương trình hợp tác 3 bên về phát triển nông nghiệp giữa tỉnh Nam Định, tỉnh Miyazaki và trường Đại học Minami Kyushu.
    Tỉnh Miyazaki, trường Đại học Minami Kyushu và tỉnh Nam Định đã ký bản ghi nhớ hợp tác phát triển nông nghiệp vào năm 2015. Từ sau đó, các bên đã tiến hành nghiên cứu chung nhằm sản xuất hoa quả cận nhiệt đới tại tỉnh Miyazaki, hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất phân hữu cơ và tổ chức hợp tác sản xuất nông nghiệp tại xã Yên Cường, tỉnh Nam Định.
  Tại Lễ khai trương, tiếp theo các bài phát biểu của đại diện tỉnh Nam Định, tỉnh Miyazaki và Minami Gakuen - Tổ chức pháp nhân điều hành trường Đại học Minami Kyushu, ông NAGAI Katsuro - Đại biện lâm thời Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh: “Tôi tin chắc rằng sự hợp tác của ba bên bắt đầu từ năm 2015 đã tạo ra nhiều tiến bộ vững chắc trong lĩnh vực nông nghiệp của hai tỉnh Miyazaki và Nam Định. Lễ khai trương văn phòng hôm nay là một sự kiện đáng vui mừng trong năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam. Tôi xin chúc trường Đại học Minami Kyushu, tỉnh Miyazaki và tỉnh Nam Định ngày càng phát triển, chúc quan hệ hợp tác của quý vị ngày một chặt chẽ, chúc quan hệ Nhật Bản - Việt Nam ngày càng bền chặt” .

Bài phát biểu của Đại biện lâm thời NAGAI Katsuro
 
     
Ông NAGAI Katsuro - Đại biện lâm thời Nhật Bản phát biểu
 
Một số hải sản qua chế biến của Nam Định trưng bày tại Văn phòng mới khai trương
 
 
Biển tên Văn phòng