Đại sứ UMEDA đã đến thăm Trường Đại học Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh

2019/10/15
   Ngày 10 tháng 10 năm 2019, Đại sứ UMEDA đã đến thăm trường Đại học Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh. Bà Phan Thị Huệ, Phó hiệu trưởng nhà trường và Ông Lê Hoàng, Trưởng bộ môn tiếng Nhật cùng khoảng 130 sinh viên bộ môn tiếng Nhật đã tiếp đón Ngài Đại sứ.
 
   Bà Phan Thị Huệ đã trao đổi ý kiến với Ngài Đại sứ về tính cần thiết của nguồn nhân lực tiếng Nhật tại Tỉnh Quảng Ninh, tình hình giao lưu giữa Tỉnh Quảng Ninh và các địa phương, các trường đại học của Nhật Bản.
 
   Đại sứ UMEDA đã trao tặng cuốn sách “Cách sống” của tác giả INAMORI Kazuo (bản dịch tiếng Việt) cho 130 sinh viên bộ môn tiếng Nhật, đồng thời cũng bày tỏ mong muốn các em sẽ nỗ lực học tiếng Nhật hơn nữa, trở thành những con người luôn nỗ lực hết sức mình vì người dân Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai.  
 
   Trường Đại học Hạ Long là trường đại học công lập vừa tròn 60 năm kể từ ngày thành lập. Đây cũng là trường đại học duy nhất ở Tỉnh Quảng Ninh đã thành lập bộ môn tiếng Nhật vào năm 2016. Năm nay có 130 sinh viên năm thứ nhất ~ năm thứ tư. Thầy Lê Hoàng, Trưởng bộ môn tiếng Nhật, là người đã sang Nhật Bản du học bằng học bổng của Chính phủ Nhật Bản và lấy bằng tiến sỹ tại trường Đại học ngoại ngữ OSAKA (nay gọi là Đại học Osaka). Đây là năm đầu tiên có 1 sinh viên đầu tiên của bộ môn tiếng Nhật đã đỗ học bổng của Chính phủ Nhật Bản ngành tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản và hiện nay đang học tập tại Nhật Bản. Ngoài ra trường còn có 2 sinh viên đang du học tại trường Đại học Osaka theo diện trao đổi sinh viên.
 
Đại sứ UMEDA cùng giáo viên, học sinh của trường Đại học Hạ Long
 
Đại sứ UMEDA trao sách cho đại diện sinh viên Đại sứ UMEDA và Bà Phan Thị Huệ