Đại sứ Umeda hội đàm với lãnh đạo 7 tỉnh khu vưc Nam Trung Bộ Việt Nam

 

   Từ ngày 6 (Thứ Sáu) đến ngày 7 (Thứ Bảy) tháng 10, Đại sứ Umeda đã đến thăm tỉnh Khánh Hòa và nhân dịp tham dự Hội thảo “Gặp gỡ Nhật Bản – Khu vực Nam Trung Bộ (Meet Japan)” (URL: http://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Meetjapan_kaisai.html) Đại sứ đã hội đàm với lãnh đạo của 7 tỉnh Khu vực Nam Trung Bộ Việt Nam (Từ phía Bắc bao gồm các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận).

   Lãnh đạo của các tỉnh chủ yếu đã nêu ra các nguyện vọng về hỗ trợ như:
      (1) Hợp tác về ngành nông lâm thủy sản liên quan đến các đặc sản của từng tỉnh
      (2) Phát triển du lịch và hoàn thiện hạ tầng
      (3) Thu hút đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản v.v...

   Đối với các nguyện vọng về hỗ trợ của các tỉnh, Đại sứ Umeda đã trả lời như sau:
      (1) Về hợp tác nông nghiệp và ngành thủy hải sản, chúng tôi mong muốn đưa ra được những ý kiến cụ thể bằng hợp tác giữa Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
      (2) Đề nghị các tỉnh đề xuất các kế hoạch cụ thể về hỗ trợ như hoàn thiện hạ tầng v.v...đến phía Nhật Bản thông qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư
      (3) Về đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản, (1)Việc nghiêm túc lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư là quan trọng (2) Mong muốn các tỉnh đưa vào các trường học nội dung đào tạo tiếng Nhật để đảm bảo nguồn nhân lực tiếng Nhật cho việc thu hút đầu tư từ Nhật Bản(3) Đề xuất các tỉnh tiếp cận giới thiệu quảng bá về tỉnh với các tổ chức Nhật Bản như Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.
 

   Ngoài ra, Đại sứ Umeda đề nghị các tỉnh hỗ trợ cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang có kế hoạch đầu tư tại khu vực này, thực hiện một các thuận lợi các dự án ODA, và bày tỏ lời cảm ơn vì đã thực hiện được hội đàm với các tỉnh lần này.

      1. Tỉnh Quảng Nam: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang

     


      2. Tỉnh Bình Định: Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Ngọc Dương

     


      3. Tỉnh Phú Yên: Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Trà

           4. Tỉnh Quảng Ngãi: Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng

     


      5. Tỉnh Bình Thuận: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa

     


      6. Tỉnh Ninh Thuận: Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh

     


      7. Tỉnh Khánh Hòa: Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Vinh
      ※Buổi trao đổi ý kiến giữa tỉnh Khánh Hòa, các bên liên quan của Chính phủ Việt Nam và phía Nhật Bản (Cơ quan chính phủ, doanh nghiệp v.v...)