Chuyến thị sát hiện trường của Công sứ Kinh tế Nagai Katsuro cho Dự án hỗ trợ rà phá bom mìn tại tỉnh Quảng Bình trong khuôn khổ Chương trình viện trợ không hoàn lại nhằm đảm bảo an toàn cho người dân - Dự án quy mô nhỏ tại địa phương

   Vào ngày 3 tháng 7 vừa qua, Công sứ Nagai đã đi thị sát hiện trường xử lý bom mìn do tổ chức NGO Quốc tế Mine Advisory Group (MAG) thực hiện bởi nguồn viện trợ của Chính phủ Nhật Bản cho “Dự án rà phá bom mìn nhân đạo nhằm phát triển kinh tế ở các xã của tỉnh Quảng Bình” trong khuôn khổ của chương trình viện trợ không hoàn lại nhằm đảm bảo an toàn cho người dân- Dự án quy mô nhỏ tại địa phương.
 
   Theo công bố của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ngày (14/11/2014), 40 năm sau khi kết thúc chiến tranh, những bom mìn còn lưu lại đã gây thiệt mạng cho trên 42.000 nghìn người, khoảng 62000 nghìn người bị thương. Dự đoán khoảng 20% diện tích đất của Việt Nam vẫn còn rất nhiều những vật liệu gây nổ trong chiến tranh còn lưu lại, đe dọa an toàn của người gân và gây cản trở lớn cho phát triển kinh tế xã hội của khu vực, hạn chế việc sử dụng đất an toàn của người dân.
 
   Đặc biệt tỉnh Quảng Bình nằm gần ranh giới quân sự chia cắt 2 miềm Nam Bắc, trong chiến tranh rất nhiều bom đạn được thả ở đây, là vùng bị ô nhiễm nặng nhất do ảnh hưởng của những chùm bom bi. Cũng tại đây, năm 2014, 4 học sinh ở đây đã tử nạn do tai nạn bom mìn. Do còn rất nhiều bom mìn được chôn vùi dưới đất, nên những vùng đất bị ô nhiễm vẫn chưa được khai thác sử dụng.
 
   Trong bối cảnh đó, nhờ viện trợ của Nhật bản thông qua chương trình này, dự án đã loại bỏ được 11.495 quả bom mìn các loại, giải phóng được hơn 264 hecta đất cho người dân để có thể sử dụng an toàn. Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong các hoạt động rà phá bom mìn ở Việt Nam.


 
Bom được tìm thấy trong dự án hỗ trợ của Nhật Bản
 
Các nhân viên đang thực hiện dò phá bom mìn
 

Cán bộ của MAG đang trình bày nội dung cho Công sứ Nagai


Công sứ Nagai tiến hành xử lý cho nổ các quả bom được tìm thấy