Lễ ký kết hợp đồng viện trợ “Dự án phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em gái ở tỉnh Điện Biên” trong khuôn khổ dự án viện trợ không hoàn lại liên kết NGO của chính phủ Nhật Bản năm tài khóa 2019

2020/3/3
   Ngày 26 tháng 2, tại Nhà riêng Đại sứ, Đại sứ Umeda đã chủ trì lễ ký kết hợp đồng viện trợ “Dự án phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em gái ở tỉnh Điện Biên” trong khuôn khổ dự án viện trợ không hoàn lại liên kết NGO của chính phủ Nhật Bản năm tài khóa 2019.
 
   Dự án tập trung hỗ trợ ở 2 huyện có tỉ lệ người nghèo đặc biệt cao trong tỉnh Điện Biên là huyện Mường Chà (dân tộc Mông) và huyện Tuần Giáo (dân tộc Thái). Mục tiêu của dự án là hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái có kiến thức để tự nhận thức và bảo vệ bản thân trước bạo lực, nạn buôn bán người, được chuẩn bị những kỹ năng cơ bản để nâng cao thu nhập và tương trợ phòng chống nạn buôn người và bạo lực ở ngay tại địa phương với các hoạt động cụ thể như sau : 
  (1) Xây mới và tu sửa Trung tâm cộng đồng, nơi phụ nữ tập trung, chia sẻ thông tin…
  (2) Mở lớp tập huấn kỹ năng bảo vệ bản thân và con cái trước nạn bạo lực phụ nữ và trẻ em và nạn buôn bán phụ nữ
  (3) Mở lớp tập huấn kỹ năng sống cho trẻ em gái
  (4) Mở lớp tập huấn kỹ năng cơ bản để nâng cao thu nhập cho phụ nữ như chăn nuôi gia súc, trồng rau …
   Tại buổi lễ ký kết, Đại sứ Umeda đã phát biểu và chia sẻ sự kỳ vọng vào kết quả của dự án, Bà Ikeuchi, Giám đốc Điều hành dự án đã trình bày nội dung dự án và hai bên đã cùng ký kết hợp đồng viện trợ dự án.   

   Tỉnh Điện Biên là khu vực có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống và kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Thông qua dự án này, hy vọng rằng người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại khu vực thuộc vùng dự án sẽ có thể học hỏi được những kiến thức để cải thiện cuộc sống, và sẽ có nhiều hơn những người phụ nữ sẽ có được cuộc sống khỏe mạnh và tốt đẹp hơn.