Thông báo tiếp nhận tiến cử ứng viên cho Giải thưởng HIDEYO NOGUCHI AFRICA lần thứ 3

   Văn phòng Nội các Nhật Bản thông báo tiếp nhận hồ sơ tiến cử ứng viên cho Giải thưởng HIDEYO NOGUCHI AFRICA lần thứ 3 ((Tôn vinh những cá nhân có những thành tựu nổi bật trong hoạt động liên quan tới bệnh truyền nhiễm hay y tế công cộng ở Châu Phi, giải thưởng trị giá 100 triệu yên) (Hạn đăng ký: ngày 08 tháng 8 năm 2018).
 
Trang web
(Tiếng Nhật) : http://www.cao.go.jp/noguchisho/info/nomination3_news.html
(Tiếng Anh) : http://www.cao.go.jp/noguchisho/english/info/nomination3_news.html
Bài viết trên Twitter:
https://twitter.com/cao_japan/status/984704583158018049
Bài viết trên Facebook:
https://www.facebook.com/caojapan/photos/a.159497314222261.1073741850.153776828127643/871546873017298/?type=3&theater
 
 
Đầu mối liên hệ
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Ban Kinh tế (cán bộ phụ trách : Mr Momoi)
Tel :+84-24-3846-3000
FAX:+84-24-3846-3044