Chuyến thị sát tuyến Metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh

2023/4/18
1
2
  Vào ngày 15 tháng 4 vùa qua, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam YAMADA Takio đã tham gia chuyến thị sát đoàn tàu Metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại sứ YAMADA đã lên tàu chạy thử từ ga Rạch Chiếc đến ga Suối Tiên.
  Trong quá trình tham gia thị sát, chạy thử tàu, Đại sứ YAMADA và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao đổi ý kiến về việc hợp tác nhằm hoàn thành tuyến Metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh, các nội dung về ODA và hợp tác xây dựng hạ tầng sau này.
3
4
5
6